פרטנר פיתוח תוכנה

תוכנות לניהול עסקים, פיתוח אתרים ויישומי אינטרנט

טלפון: 09-8350721

נייד: 050-8868870

חזרה למסך ראשי
פרטנר חד צדדית

פרטנר חד צדדית
החל מ-1500 שקל + מע"מ

המחיר כולל רישיון לתוכנה, שירות ואחריות לשנה. פרטים נוספים בפרטי התוכנה.

פרטנר חד צדדית

פרטנר ח"צ - התוכנה המושלמת לניהול עסק והנהלת חשבונות חד צידית.
פרטנר ח"צ מאפשרת לכם בלחיצת כפתור להפיק חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר, דוחות מע"מ ומקדמות מס, ניהול ומעקב אחר הכנסות והוצאות , יומן קופה, ניהול לקוחות, דו"ח רווח והפסד, התאמת חשבונות ועוד פעולות רבות נוספות.
פרטנר ח"צ מאפשרת לכם לנהל ביעילות את העסק במינימום עבודה ומאמץ. אתם זקוקים לשליטה מרבית בניהול העסק, אבל אינכם מעוניינים להשקיע זמן לימוד בתוכנה מורכבת ומסובכת. התוכנה רווחית מאד לעסק.
פרטנר ח"צ עונה על כל הדרישות המגוונות בניהול העסק יחד עם קלות רבה בשימוש ונגישות גבוהה לכל הנתונים הדרושים.
פרטנר ח"צ מאפשרת שליפת מידע בקלות ובמהירות, העברת פקודות יומן למנהל החשבונות (קובץ במבנה של חשבשבת).
פרטנר ח"צ רשומה בשלטונות מס הכנסה. וזוכה לעדכון מתמיד בהתאם לשינויים בהוראות ניהול פנקסים.

מחיר מיוחד 1,500 + מע"מ לתוכנת פרטנר ח"צ מלאה ושירות ותמיכה טלפוניים, בהתקנה עצמית של הלקוח ובלימוד עצמי מחוברת הדרכה.

להתקנת התוכנה בבית הלקוח והדרכה מלאה – תוספת של 1,000 שקל + מע"מ

דוגמת מסך - מסך ראשי ומסמכים

פרטנר חד צדדית

חלקי התוכנה: משתמש (פרטי העסק), טפסים (טבלאות ונתונים כלליים), מסמכים (מסמכי מכירה ,משלוח והזמנות), יומן (יומן תנועות והתאמות של הנהלת חשבונות), בנקים (הפקדות, פקודות תשלום והחזרת צקים), דוחות (דוחות הנהלת חשבונות ועוד), יומן לקוח (פגישות וכדומה), עובדים (דיווחי שעות) וגיבוי.

מסמכים

הזמנה- הקלדת והפקת הצעת מחיר ללקוח. ניתן להשתמש בהצעת מחיר זו להפקת חשבונית מס או מסמך אחר.
הצעת מחיר- הקלדת והפקת הצעת מחיר ללקוח. ניתן להשתמש בהצעת מחיר זו מאוחר יותר בהפקת חשבונית מס או מסמך אחר.
תעודות משלוח- מאפשר הקלדת והפקת תעודת משלוח ללקוח כאשר מסופקת לו סחורה.
חשבון עסקה- ריכוז חשבון ללקוח פעולות ופריטים מסוימים לא חיוב חשבונאי (כמו בחשבונית מס).
חשבונית מס- הקלדת והפקת חשבונית מס לקוח (חיוב חשבונאי עבור עבודה, פריטים וכדו ).
חשבונית מס זיכוי- הפקת חשבונית זיכוי ללקוח (החזרת סחורה).
חשבונית מס קבלה- הקלדת והפקת חשבונית מס- קבלה ללקוח (חיוב חשבונאי עבור עבודה, פריטים וכדו ורישום קבלה עבור התשלום).
קבלה- הפקת קבלה ללקוח לאחר תשלום (שקים, כרטיסי אשראי, העברה בנקאים, מזומן וניכוי מס במקור).
מפרט – בנית מסמך בפורמט של חשבונית ליעוד מסוים ומכיל שורות של פריטים או מידע אחר. לדוגמא: חנות לממכר מחשבים תבנה מפרטים לכל מחשב שתמכור, שיכילו את החלקים הספציפיים למחשב של כל מפרט.
פקודת תשלום- פקודת התשלום מאפשרת למשתמש לרשום את תשלומיו לספקים או למשהו אחר. ניתן גם לרשום ניכוי מס במקור לספק, אולם לפני ביצוע פעולה כזאת יש לרשום את אחוז המס במקור שיש לנכות לספק בכרטיס החשבון שלו. פקודת התשלום בונה באופן אוטומטי תנועות הנהלת חשבונות לאיזון חשבון הספק והחשבונות האחרים (בנק, מס במקור ואחרים, לפי הצורך).
הפקת העתק מסמכים- הצגת העתקי מסמכים על המסך+ אפשרות להדפסתם.

דוגמת מסך - תפריט דוחות

פרטנר חד צדדית

דו"ח כרטסת- דו"ח המציג את הפעולות שנעשו בכל החשבונות לפי המיונים והחיתוכים המבוקשים.
דו"ח חשבונות- דו"ח המציג את פרטי החשבונות בכמה מיונים וחתכים (אינדכס ואלפון).
דו"ח רווח והפסד – דו"ח המסכם את ההכנסות, ההוצאות והרווח של העסק.
דו"ח מע"מ- דו ח מע מ בטווח תאריכים ובפורמט של טופס המע מ.
ה שקים וכרטיסי אשראי- דוחות המציגים את השקים וכרטיסי האשראי שנרשמו בקבלות.
דו"ח תקבולים תשלומים- דו"ח המציג את פעולות התקבולים והתשלומים במיונים וחיתוכים שונים.
דו"ח מנות יומן- הצגת מנות ותנועות יומן כפי שהוקשו.
דו"ח מקדמות מס- דו"ח מקדמות מס לפי חודשים וניכוי המס במקור.
גרף הוצאות הכנסות- גרף המציג את סך ההכנסות מול ההוצאות.
דו"ח סוגי תנועה- דו ח סוגי התנועה (כולל סוגי תנועה וחדשים שהוגדרו על ידי המשתמש).

דוגמת מסך - מסך חשבונית

פרטנר חד צדדית
פרטנר פיתוח תוכנה

פרטנר פיתוח תוכנה

טלפון 09-8350721
נייד: 050-8868870
דואר אלקטרוני:motymi@yahoo.com
דואר: ת.ד 8048 נתניה